องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู :www.danchangnb.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 71 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
41 ประชาสัมพันธ์ข่าว สคบ.ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค [ 24 ส.ค. 2566 ]38
42 ประชาสัมพันธ์เตือนมิจฉาชีพหลอกลงทุนโดยแอบอ้างชื่อ ก.ล.ต. [ 24 ส.ค. 2566 ]40
43 ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก เรื่อง ให้หม้ออบลมร้อนเป็นสินค้าควบคุมฉลาก [ 21 ส.ค. 2566 ]41
44 ประชาสัมพันธ์โทษและพิษภัยของบุหรี่ [ 21 ส.ค. 2566 ]40
45 ประกาศสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู เรื่อง สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นประชาชนในการพิจารณาเกี่ยวกับโรงงานจำพวกที่ 3 [ 18 ส.ค. 2566 ]42
46 ประชาสัมพันธ์วันหยุดราชการ [ 27 ก.ค. 2566 ]52
47 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้ารับฟัง การประชุมสภา อบต.ด่านช้าง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2566 [ 27 ก.ค. 2566 ]8
48 กิจกรรมปลูกผักรักษ์โลก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ด่านช้าง [ 20 ก.ค. 2566 ]5
49 ประชาสัมพันธ์โครงการพอกเข่าบรรเทาปวดในผู้สูงอายุ [ 18 ก.ค. 2566 ]50
50 ประชาสัมพันธ์การขอรับบริการศูนย์กู้ชีพ อบต.ด่านช้าง [ 11 ก.ค. 2566 ]54
51 ประชาสัมพันธ์การรวบรวมขยะอันตรายเพื่อกำจัด ภายในวันที่ 10 กรกฎาคม 2566 นี้ ณ ศาลาประชาคมประจำหมู่บ้าน [ 7 ก.ค. 2566 ]49
52 ประชาสัมพันธ์การขยายเวลาดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566 (ครั้งที่2) [ 7 ก.ค. 2566 ]51
53 ประชาสัมพันธ์ประกาศกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ [ 6 ก.ค. 2566 ]42
54 ขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ตำบลด่านช้าง แสดงความคิดเห็นต่อผังน้ำ ลุ่มน้ำชี ระหว่างวันที่ 5 มิถุนายน ถึงวันที่ 19 กรกฎาคม 2566 รายละเอียดปรากฎตามภาพที่แนบมาด้วยนี้ [ 6 มิ.ย. 2566 ]58
55 กำหนดการ ประเพณีบุญบั้งไฟ องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง ประจำปี 2566 วันพุธ ที่ 31 พฤษภาคม 2566 แล้วพบกันนะค [ 30 พ.ค. 2566 ]83
56 ขอเชิญร่วมงานประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี 2566 ในวันพุธ ที่ 31 พฤษภาคม 2566 ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง [ 12 พ.ค. 2566 ]51
57 ประชาสัมพันธ์การตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2566 [ 12 พ.ค. 2566 ]42
58 องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง ขอประชาสัมพันธ์ความรู้ความเข้าใจกับผู้ประกอบธุรกิจและผู้บริโภคในพื้นที่เกี่ยวกับความเป็นอันตรายของสินค้า [ 3 พ.ค. 2566 ]53
59 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้ารับฟัง การประชุมสภา อบต.ด่านช้าง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2566 [ 3 พ.ค. 2566 ]9
60 การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการพิจารณาเกี่ยวกับโรงงานจำพวกที่ 3 [ 5 เม.ย. 2566 ]63
61 ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง เรื่อง ชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง เขตเลือกตั้งที่ 3 กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง [ 24 มี.ค. 2566 ]50
62 ประชาสัมพันธ์การรับสมัคร ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง เขตเลือกตั้งที่ 3 บ้านโป่งแค แทนตำแหน่งว่าง ระหว่างวันที่ 13-17 มีนาคม 2566 [ 13 มี.ค. 2566 ]52
63 ประกาศการรณรงค์สวมหมวกนรภัยในพื้นที่ ศพด. ด่านช้าง [ 7 มี.ค. 2566 ]10
64 องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง ขอประชาสัมพันธ์การห้ามเผาในที่โล่ง จัดทำสื่อโดย สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 5 [ 24 ก.พ. 2566 ]57
65 ระชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้ารับฟัง การประชุมสภา อบต.ด่านช้าง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2566 [ 8 ก.พ. 2566 ]5
66 ขอเชิญชวนร่วมเชียร์และให้กำลังใจนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุ อบต.ด่านช้าง ในการแข่งขันกีฬา “ผู้สูงอายุเกมส์ ครั้งที่ 2” ในวันอังคาร ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง ขบวนพาเหรด เริ่มเวลา 07.30 น. เป็นต้นไป [ 3 ก.พ. 2566 ]49
67 ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคล เพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก และ พนักงานขับรถยนต์ [ 2 ก.พ. 2566 ]64
68 ป้ายที่ไม่สามารถติดตั้งบนพื้นที่สาธารณะ [ 18 ม.ค. 2566 ]6
69 การประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปี 2566 [ 2 ม.ค. 2566 ]7
70 ประชาสัมพันธ์ รายงานฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้างในระบบข้อมูลกลาง [ 15 ธ.ค. 2565 ]14
71 ประกาศรายชื่อผู้สิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพ ประจำปีงบประมาณ2566 [ 3 ต.ค. 2565 ]9
 
|1หน้า 2